tạo link rút gọn, đo lường, thống kê lượt truy cập